servicii ignifugare lemn materiale textile bucuresti
[]
1 Step 1
Nume
Telefon
Previous
Next
powered by FormCraft

Servicii ignifugare lemn și materiale textile

Deoarece materialele de construcţii din lemn, plastice şi textile sunt materiale combustibile este necesară o îmbunătăţire a comportării lor la foc. Acest lucru se obţine prin tratarea la suprafaţă sau în masa materialelor, cu substanţe inhibitoare de flacără, care pot întârzia aprinderea materialului şi pot reduce viteza de propagare a incendiului.

ignifugare-lemn-materiale-textile

Substanţele inhibitoare de flacără acţionează prin:

 • formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile rezultate din descompunerea materialelor combustibile;
 • formarea unei bariere împotriva flăcărilor;
 • descompunerea în gaze inerte care diluează considerabil amestecul combustibil;
 • reducerea cantităţilor de distilate gudronoase şi favorizarea producerii unui strat de reziduu cărbunos cu mare stabilitate la acţiunea flăcării.

 

Procedeul de îmbunătăţire a comportării la foc a materialelor combustibile se numeşte IGNIFUGARE.

 

Ignifugarea nu exclude aprinderea şi arderea materialului, ci îi conferă acestuia o comportare la foc îmbunătăţită pe o anumită perioadă de timp sau posibilitatea de a nu arde atunci când se îndepărtează sursa de căldură. Ignifugarea nu exclude şi alte măsuri de protecţie la foc, cum ar fi: instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor, mijloace de primă intervenţie.

 

Ignifugarea este una dintre cerinţele privind securitatea la incendiu care duc la îmbunătăţirea gradului de rezistenţă la foc a unei clădiri.

 

O ignifugare corect executată poate localiza un incendiu, în focarul iniţial, prin limitarea aprinderii şi arderii în continuare a materialelor de construcţii, jucând rolul de barieră împotriva extinderii incendiului. De asemenea, poate prelungi cu succes faza de ardere lentă, ceea ce duce la afectarea mai lentă a structurii de rezistenţă şi, totodată, posibilitatea unei intervenţii din interior, fără a se ajunge la arderea generalizată.

 

Necesitatea ignifugării materialelor combustibile utilizate în construcţii se stabileşte în funcţie de importanţa şi vulnerabilitatea construcţiei şi condiţiile de combustibilitate normate.

Locurile unde se recomandă ignifugarea

Ignifugarea materialelor şi produselor combustibile este recomandată la:

 • construcţiile noi;
 • modificarea sau schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de utilizare a celor existente;
 • periodic la expirarea perioadei de menţinere a calităţii lucrării de ignifugare specificată de producător;
 • realizarea unor elemente de construcţie, cum sunt tavane, închideri sau mascări, finisaje, ş.a.;
 • tratamente acustice şi termice interioare;
 • construcţiile provizorii combustibile pentru ateliere, remize, depozite, magazii, etc. în care se lucrează cu foc deschis sau cu substanţe combustibile;
 • investitorii sau proprietarii pot solicita ignifugarea şi în alte situaţii.

 

Ignifugarea nu se recomandă la:

 • materiale combustibile care sunt în contact permanent cu atmosfera umedă (peste 70% umiditatea);
 • suprafeţele aparente ale materialelor şi produselor din lemn, finisate;
 • tâmplăria interioară şi exterioară, pardoselile, mobilierul, împrejmuirile.

 

Nu se ignifughează construcţiile cu destinaţie incompatibilă cu substanţele ignifuge (depozite de cereale, produse alimentare în vrac ş.a.

 

Părţile neaparente ale finisajului interior sau ale altor elemente de construcţie, care nu sunt accesibile decât prin demontarea sau desfacerea elementelor de construcţie respective, se vor reignifuga odată cu reparaţiile elementelor respective, indiferent de durata de menţinere a calităţii lucrării de ignifugare.

 

Ignifugarea materialelor combustibile ale monumentelor istorice sau de arhitectură se stabileşte, de la caz la caz, de proiectant şi de comisia monumentelor istorice.

 

După tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor şi a produselor pe bază de lemn (plăci din aşchii de lemn, plăci din fibre de lemn, etc) şi a materialelor textile trebuie să se reducă posibilitatea acestora de a se aprinde uşor şi de a arde în continuare.

 

Întrucât, prin ignifugare, se întârzie arderea materialelor combustibile, dar nu se elimină posibilităţile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate şi alte măsuri de protecţie contra incendiilor.

 

Conform legislaţiei în vigoare, lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit şi atestat în acest scop, cu respectarea strictă a instrucţiunilor de utilizare elaborate de producător (tehnologie de aplicare, consum specific, etc.). de asemenea, executantul lucrărilor de ignifugare este obligat să certifice calitatea ignifugării executate, prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate. La recepţia acestor lucrări, beneficiarul este obligat să verifice buletinele de încercare şi să asigure condiţiile de eficienţă.