illuminat de urgenta si semnalistica
[]
1 Step 1
Nume
Telefon
Previous
Next
powered by FormCraft

Servicii illuminat de urgenţă şi semnalistică în București

Trebuie reţinut faptul că instalaţiile de iluminat de siguranţă trebuie să funcţioneze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.

 

Tipurile de instalaţii de iluminat de siguranţă şi cazurile în care se prevăd în construcţii, modul de alimentare cu energie electrică a acestora, precum şi nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor tehnice specifice.

 

Foarte important este faptul că sursele de rezervă de alimentare cu energie a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora, la întreruperea alimentării normale, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.

 

Atentie! Nu trebuie neglijat nici faptul că instalaţiile de semnalizare a ieşirilor de urgenţă trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare, uşile de evacuare, marcarea scărilor de evacuare din clădire şi marcarea uşilor şi traseelor care nu servesc la evacuare.

Panouri privind materiale și echipamente de stingerea incendiilor

panouri-materiale-echipamente-stingere-incedii

Panouri de salvare și prim ajutor

panouri-salvare-prim-ajutor

Indicatoare de interzicere

indicatoare-interzicere

Plăcuțe de avertizare și semnalizare a riscului sau pericolului

placute-avertizare-semnalizare-risc-pericol

Marcaje obligații

marcaje-obligatii