executie si service autorizat instalatii de stingere cu apa
[]
1 Step 1
Nume
Telefon
Previous
Next
powered by FormCraft

Execuție și service autorizat instalații de stingere cu apă în București

Important! Hidranții de incendiu de interior sau exterior se mențin permanent în stare de funcționare.

 

Mentenanța hidranților de interior și exterior pentru incendiu implică mai multe etape, acestea fiind:

 • modul de manevrare al robineților, urmărindu-se ca deschiderea și închiderea, să se realizeze cu efort minim și complet;
 • starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât acestea să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare;
 • accesul către hidranţii de incendiu interiori/exteriori;
 • starea tehnică a cutiilor de protecţie; înlocuindu-se elementele deteriorate din diferite cauze/motive;
 • starea de etanşare a elementelor de protecţie (garnituri, etc);
 • pentru facilitarea accesului la hidranţii exterior amplasaţi în spaţiile verzi precum şi pentru utilizarea eficientă a acestora, periodic, se înlătură depunerile de pământ, iarba uscată, etc, astfel încât poziţia lor să fie uşor de identificat;
 • pe timpul iernii, după fiecare ninsoare, se înlătură depunerile de zăpadă de pe cutiile hidranţilor şi se realizează facilitarea accesului către aceştia;
 • în cazul efectuării unor lucrări (cum sunt de exemplu, modernizarea unor căi de acces, săpături la diverse reţele, etc.) se verifică, ca hidranţii să nu fie acoperiţi cu beton, asfalt, etc. sau să fie blocaţi de autovehicule;
 • hidranţii de incendiu interiori/exterior se marchează conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • este obligatorie menţinerea dotării cu accesorii (furtunuri, racorduri, ţevi de refulare tip, chei) conform cu normele specifice de dotare.

 

Executăm instalaţii de hidranţi montaţi în interiorul clădirilor cât și exteriorul acestora.

 

Hidranţii de incendiu pentru interior se amplasează în locuri vizibile şi usor accesibile în funcție de raza lor de acțiune şi a necesități după cum urmează:

 • lângă intrări în cladiri
 • în case de scări
 • în holuri sau în vestibul
 • pe coridoare
 • lângă intrarea în încăperi şi în interiorul acestora.

 

Hidranţii de incendiu pentru exterior pot fi subterani sau de suprafată şi se amplasează la o distanţă minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le protejează și la 15 m de obiectivele care radiază intens căldură în caz de incendiu.

executie-service-autorizat-iinstalatie-sitngere-cu-apa

Instalaţii de sprinklere (service şi execuţie)

executie-service-instalatii-sprinklere

Instalațiile cu sprinklere reprezintă o soluție pentru protecția împotriva incendiilor pentru:

 • spaţii comerciale,
 • depozite
 • spaţii de producţie
 • parcări

 

Superioritatea instalaţiilor cu sprinklere este dată de faptul că acestea se declanșează individual şi acționează numai asupra ariei incendiate, evitându-se inundarea inutilă a zonelor necuprinse de incendiu.

Măsuri generale pentru instalaţiile de stingere cu apă:

 

Principalele măsuri se referă la:

 • instalaţiile destinate stingerii incendiilor cu intrare automată sau cu acţionare manuală, necesită pentru funcţionare, menţinerea parametrilor de fiabilitate prestabiliţi la proiectare;
 • întreţinerea, efectuarea reparaţiilor curente, supravegherea instalaţiilor trebuie să se realizeze numai de către personal calificat în acest sens;
 • instalaţiile de drencere, sprinklere şi cu apă pulverizată, cu echipamentele aferente/conexe, se verifică periodic/săptămânal de către o persoană calificată/autorizată, desemnată de beneficiar, sau pe baza unui contract cu operatori terţi, care trebuie să cunoască întregul sistem, posibilele defecţiuni curente/accidentale care pot fi generate, precum şi măsurile de remediere care se impun;
 • verificările periodice/săptămânale, planificate / neplanificate, constatările respective şi măsurile aplicate, se consemnează într-un registru de control, destinat instalaţiei;
 • instalaţiile de stingere cu drencere şi cele pentru apă pulverizată cu acţionare în grup se verifică săptămânal prin deschiderea robinetelor pentru acţionare manuală;
 • beneficiarul are obligaţia ca cel puţin o dată la cinci ani, pentru sprinklerele existente în exploatare, să evalueze 3% din capetele de declanşare din instalaţia de stingere, prin verificarea acestora la un laborator autorizat, dacă furnizorul nu face alte precizări în acest sens;
 • curăţirea de praf, scame, alte depuneri aflate pe instalaţiile de sprinklere, montate pe instalaţii, se realizează periodic;
 • pe timpul efectuării unor reparaţii la construcţii/ instalaţii, ca şi înainte de darea în exploatare a instalaţiilor de stingere, când acestea nu au presiune pentru o perioadă de timp mai mare, se recomandă, protejarea acestora, prin acoperirea capetelor de sprinkler/ drencer;
 • cel puţin, o dată la trei luni se verifică modul de funcţionare al manometrelor care dotează instalaţiile pe care acestea, sunt montate;